You are here

Bomen

De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar  Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.

Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.  

ID Taxon Link C H Jsort ascending Status Park
26339 QUERCUS PETRAEA more 315 0 2019 4 VROENHOVEN
26373 TILIA EUROPAEA more 270 0 2019 4 VROENHOVEN
5834 ACER PLATANOIDES more 342 0 2019 4 KLEERBEEK
34383 TILIA PLATYPHYLLOS more 344 29 2019 3 KASTEEL DE BEAUFFORT
34371 PLATANUS HISPANICA more 431 0 2019 4 KASTEEL VAN KERKOM
34356 KALOPANAX SEPTEMLOBUS more 76 0 2019 4 NOTENDALE
34287 QUERCUS TROJANA more 74 0 2019 4 ARBORETUM BRICGNIOT
34303 QUERCUS MOHRIANA more 3 0 2019 4 ARBORETUM BRICGNIOT
34503 AILANTHUS ALTISSIMA more 375 0 2019 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
34334 QUERCUS ROBUR more 305 0 2019 4 KLEERBEEK
34400 TILIA PLATYPHYLLOS more 340 0 2019 4 KASTEEL DE BEAUFFORT
34416 FAGUS SYLVATICA more 299 0 2019 4 KASTEEL DE BEAUFFORT
34432 JUGLANS NIGRA more 220 0 2019 4 KASTEEL DE BEAUFFORT
34448 TILIA PLATYPHYLLOS more 493 0 2019 4 KASTEEL DE BEAUFFORT
34464 ACER CAMPESTRE more 183 0 2019 4 KASTEEL DE BEAUFFORT
34480 QUERCUS ROBUR more 300 0 2019 4 VROENHOVEN
7724 QUERCUS SERRATA more 120 10 2019 4 HERKENRODE
4282 PLATANUS HISPANICA more 422 40 2019 4 KASTEEL VAN KERKOM
32835 CARPINUS BETULUS more 285 0 2019 4 BEAU SEJOUR Rode Kasteeltje van Linden
30143 FAGUS SYLVATICA more 313 0 2019 4 HERKENRODE
26374 QUERCUS ROBUR more 416 0 2019 3 VROENHOVEN
34384 TILIA PLATYPHYLLOS more 308 0 2019 4 KASTEEL DE BEAUFFORT
34372 QUERCUS ROBUR more 294 0 2019 4 KASTEEL VAN KERKOM
34357 CARYA CORDIFORMIS more 103 0 2019 4 NOTENDALE
34288 QUERCUS CERRIS more 57 0 2019 4 ARBORETUM BRICGNIOT
34304 QUERCUS GARRYANA more 26 0 2019 4 ARBORETUM BRICGNIOT
34319 FAGUS SYLVATICA PURPUREA more 399 0 2019 4 BEAU SEJOUR Rode Kasteeltje van Linden
34335 PINUS NIGRA NIGRA more 286 0 2019 4 KLEERBEEK
34401 JUGLANS NIGRA more 274 0 2019 4 KASTEEL DE BEAUFFORT
34417 TILIA EUROPAEA more 298 0 2019 4 KASTEEL DE BEAUFFORT
34433 TILIA PLATYPHYLLOS LACINIATA more 172 0 2019 4 KASTEEL DE BEAUFFORT
34449 CARPINUS BETULUS more 213 0 2019 4 KASTEEL DE BEAUFFORT
34465 ROBINIA PSEUDOACACIA more 247 0 2019 4 VROENHOVEN
34481 QUERCUS ROBUR more 418 0 2019 4 VROENHOVEN
4283 LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA more 305 20 2019 4 KASTEEL VAN KERKOM
32836 PLATANUS HISPANICA more 372 0 2019 4 BEAU SEJOUR Rode Kasteeltje van Linden
26375 TILIA EUROPAEA more 302 0 2019 4 VROENHOVEN
34256 QUERCUS PHELLOS more 245 0 2019 4 DOMEIN SALVE MATER zones 19 28
34385 TILIA PLATYPHYLLOS more 303 0 2019 4 KASTEEL DE BEAUFFORT
34373 QUERCUS ROBUR more 299 0 2019 4 KASTEEL VAN KERKOM
34285 QUERCUS ALBA more 10 0 2019 4 ARBORETUM BRICGNIOT
34289 QUERCUS SHUMARDII more 90 0 2019 4 ARBORETUM BRICGNIOT
34305 QUERCUS HISPANICA WAGENINGEN more 46 0 2019 4 ARBORETUM BRICGNIOT
34320 PLATANUS HISPANICA more 339 0 2019 4 BEAU SEJOUR Rode Kasteeltje van Linden
34336 FAGUS SYLVATICA PURPUREA more 380 0 2019 4 KLEERBEEK
34402 ACER PSEUDOPLATANUS more 316 0 2019 4 KASTEEL DE BEAUFFORT
34418 CARPINUS BETULUS more 229 0 2019 4 KASTEEL DE BEAUFFORT
34434 TILIA PETIOLARIS more 273 0 2019 4 KASTEEL DE BEAUFFORT
34450 QUERCUS ROBUR more 315 0 2019 4 KASTEEL DE BEAUFFORT
34466 TILIA PLATYPHYLLOS more 234 0 2019 4 VROENHOVEN

Pages

(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)

Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.