You are here

Publicaties

Publicaties
Newsletter
Viermaandelijks contact- en informatieblad: algemene mededelingen, activiteitenprogramma, adressenlijst leden en kwekers, boekbesprekingen, hot-items en dendrologische weetjes.
Jaarboek
Het jaarboek reflecteert de dynamiek van de vereniging: naast algemene dendrologische artikels (Belgische Parken & verzamelaars, boombesprekingen e.a.) komen de in extenso presentaties van de studiedagen, de gedetailleerde verslagen van studiereizen en excursies ruimschoots aan bod.
De leden kunnen interessante waarnemingen in hun collecties melden via de dendrologische notities. Hoewel het jaarboek in eerste instantie dendrologische informatie naar de leden brengt, is het vooral ook een vastlegging van historische gegevens. Bovendien kan dit boek met zijn bijdragen, ook naar de buitenwereld toe, een signaalfunctie vertolken: behoud van ons inheems èn uitheems bomenpatrimonium zijn meer dan ooit aan de orde. 
Hieronder kan u de inhoudstafels van de jaarboeken raadplegen. 
 

De jaarboeken zijn, tot uitputting van voorraad, nog te verkrijgen bij het secretariaat van de Belgische Dendrologische Vereniging. Ook niet-leden kunnen deze aankopen. De bestelling dient te gebeuren via info@dendrologie.be. De jaarboeken kunnen via post verzonden worden, of na afspraak via bovenstaand e-mailadres opgehaald worden in het Arboretum Wespelaar (Grote Baan 63, 3150 Wespelaar). 

Voor de jaarboeken van 1994 tot en met 2002 bedraagt de prijs 17.50€ (prijs incl. verzending België: 23€, prijs incl. verzending Europa: 31€). Voor de jaarboeken van 2003 tot 2016 bedraagt de prijs 19€ (prijs incl. verzending België: 25€, prijs incl. verzending Europa: 33€). Voor de jaarboeken van 2017 tot 2020 bedraagt de prijs 21€ (prijs incl. verzending België: 28€, prijs incl. verzending Europa: 37€). Vanaf 2021 bedraagt de prijs 25€. Deze prijsopgave is indicatief en onderhevig aan eventuele veranderingen van porto of andere kosten. Eventuele bankkosten zijn voor rekening van de aanvrager. 
 

Boeken

Eind 1992 heeft de vereniging een oude droom kunnen realiseren en samen met de stichting Spoelberch-Artois "Bomen in België" uitgegeven, een dendrologisch inventaris van België, in een mooi boek van meer dan 500 bladzijden, door sommigen beschouwd als een echt verzamelstuk.
• Bomen in België. Dendrologische inventaris 1987-1992. Baudouin J.-C., De Spoelberch Ph. & Van Meulder J., fotografie R. Jacobs. Stichting Spoelberch-Artois, 1992, 511 p.
(Prijs: 100€, verzending België: 113€, verzending buurlanden: 120€, verzending rest Europa: 136€).
• Arbres de Belgique. Inventaire dendrologique 1987-1992. Baudouin J.-C. & De Spoelberch Ph., photographie R. Jacobs. Fondation Spoelberch-Artois, 1992, 511 p. (Prijs: 100€, verzending België: 113€, verzending buurlanden: 120€, verzending rest Europa: 136€).
Dit boek, alsook de lijst van onderstaande boeken, kan verkregen worden bij het secretariaat van de Belgische Dendrologische Vereniging, weliswaar enkel voor leden van de vereniging. De bestelling dient te gebeuren via info@dendrologie.be. De prijzen, met of zonder verzendingskosten, staan per boek weergegeven. Het boek kan via post verzonden worden, of na afspraak via bovenstaand e-mailadres opgehaald worden in het Arboretum Wespelaar (Grote Baan 63, 3150 Wespelaar). Deze prijsopgave is indicatief en onderhevig aan eventuele veranderingen van porto of andere kosten. Eventuele bankkosten zijn voor rekening van de aanvrager.
  • Bomen in België. Revisited. Jacobs, R. Bai Publishers, 2009, 256 p. Ook in Frans en Engels beschikbaar. (Prijs: 40€, verzending België: 51€, verzending buurlanden: 60€, verzending rest Europa: 76€).
  • Geografisch Arboretum Tervuren. Een wereldreis rond bomen. Huvenne, P., Knevels, K. & Emmerechts, W., 2020, 310 p. (Prijs: 40€) 
  • De Harde Gentse. Een historisch overzicht. De Raedt, A. & de Groote, S., fotografie R. Jacobs. Gavere, 2000, 189p. (Prijs: 25€, verzending België: 35€, verzending buurlanden: 44€, verzending rest Europa: 60€).
  • L’Arboretum Robert Lenoir. Moulin de Bardonwez à Rendeux. Snyers d’Attenhoven, C., fotografie B. Stassen. Editions Eole, 2006, 132p. (Prijs: 26€, verzending België: 36€, verzending buurlanden: 45€, verzending rest Europa: 61€).
  • Parcs et Jardins historiques de Wallonie. de Harlez de Deulin, N., 2008, 463p. (Prijs: 50€, verzending België: 71€, verzending buurlanden: 78€, verzending rest Europa: 95€).
  • Afbeeldingen bij de determinatiesleutel voor de soorten van het geslacht Betula op basis van vegetatieve kenmerken aangetroffen op specimens in West-Europese collecties. Studiedag Belgische Dendrologie 14/09/2008. De Langhe, J.. Jan De Langhe, 2008, 80 p. (Prijs: 10€, verzending België: 20€, verzending buurlanden: 29€, verzending rest Europa: 45€).  
 
Folders
• Brussel, Stad van Bomen: inventaris van de merkwaardige bomen
• Jardin Botanique de Bruxelles

• Brussel, Stad van Bomen: inventaris van de merkwaardige bomen