You are here

De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar  Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.

Abies

(419467885)
BD num: 
38266
Status: 
4
C: 
150
H: 
0
Y: 
2021
Park: 
Parc du Joncquoy anciennement Parc du Ch teau Bonaert
City: 
Mons Ghlin
Park code: 
BONAR
Access code: 
O

Deze gegevens zijn eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging en worden beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van deze gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.