You are here

In onderstaande tabel van Belgische parken en collecties wordt tevens opgenomen of een park al dan niet toegankelijk is. Indien het een PRIVE tuin of park is, dan wordt dat expliciet gemeld en kunt U het park NIET bezoeken. Alle andere tuinen, parken of collecties zijn toegankelijk voor het publiek (open) of toegankelijk na voorafgaande afspraak (afspraak).

CHATEAU DUMON Hospital Center Of Wallonie Picarde site IMC

(DUMON)
Access: 
O
City: 
TOURNAI
Arondissem: 
TOURNAI
Region: 
WAL
Location: 
CHATEAU DUMON Hospital Center Of Wallonie Picarde site IMC
CHAUSSEE DE SAINT AMAND 80
TOURNAI

Trees in this Park

Name Sta. Circ. Ht Rk Year
AILANTHUS ALTISSIMA 4 293 0 2016
CORYLUS COLURNA 4 213 15 2002
CORYLUS COLURNA 4 206 15 2002
CORYLUS COLURNA 4 199 15 2002
CORYLUS COLURNA 4 187 15 2002
CORYLUS COLURNA 4 179 15 2002
CRATAEGUS LAEVIGATA 3 116 3 2002
FAGUS SYLVATICA 4 626 0 2016
FAGUS SYLVATICA 3 602 35 2000
PLATANUS HISPANICA 3 418 24 2000
SALIX CAPREA 4 272 0 2016
TILIA PLATYPHYLLOS 4 392 28 2000
TILIA PLATYPHYLLOS 4 365 28 2000

Deze gegevens zijn eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging en worden beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van deze gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.