You are here

Bomen

De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar  Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.

Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.  

ID Taxon Link C H Jsort descending Status Park
7181 ROBINIA PSEUDOACACIA more 340 11 1977 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
7205 TILIA CORDATA more 0 0 1977 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
7182 ROBINIA PSEUDOACACIA more 290 14 1977 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
7150 TILIA PLATYPHYLLOS more 478 26 1977 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
7166 TILIA more 514 21 1977 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
7183 FRAXINUS EXCELSIOR more 360 20 1977 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
7151 QUERCUS ROBUR more 540 21 1977 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
7167 AESCULUS HIPPOCASTANUM more 450 20 1977 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
7185 SALIX SEPULCRALIS CHRYSOCOMA more 450 22 1977 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
7152 PLATANUS ORIENTALIS more 468 30 1977 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
7168 TILIA CORDATA more 455 23 1977 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
7153 TAXODIUM DISTICHUM more 460 28 1977 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
7169 TILIA more 305 14 1977 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
7154 CARPINUS BETULUS more 322 19 1977 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
7170 QUERCUS ROBUR more 575 25 1977 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
7193 QUERCUS ROBUR more 573 23 1977 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
7155 TILIA CORDATA more 700 19 1977 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
7171 FAGUS SYLVATICA more 561 18 1977 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
7194 FAGUS SYLVATICA more 575 30 1977 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
7156 STYPHNOLOBIUM JAPONICUM PENDULUM more 190 7 1977 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
7172 TILIA PLATYPHYLLOS more 430 20 1977 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
7195 CEDRUS LIBANI more 459 20 1977 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
7157 ROBINIA PSEUDOACACIA more 330 20 1977 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
7173 TILIA PLATYPHYLLOS more 570 9 1977 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
7196 TILIA PLATYPHYLLOS more 507 20 1977 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
4911 MORUS NIGRA more 160 5 1981 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
2894 TAXUS BACCATA more 470 12 1982 3 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
4912 TILIA PLATYPHYLLOS more 590 12 1982 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
11650 CORYLUS COLURNA more 250 0 1982 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
2957 STYPHNOLOBIUM JAPONICUM more 461 20 1983 4 t WIT KASTEEL
633 ACER PSEUDOPLATANUS more 340 27 1984 4 PARC LEOPOLD PARK
634 CATALPA BIGNONIOIDES more 220 18 1984 4 PARC LEOPOLD PARK
636 PLATANUS HISPANICA more 450 30 1984 4 PARC LEOPOLD PARK
637 ROBINIA PSEUDOACACIA more 330 26 1984 4 PARC LEOPOLD PARK
4914 MESPILUS GERMANICA more 155 3 1984 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
172 FRAXINUS EXCELSIOR ANGUSTIFOLIA more 147 24 1985 4 PARC BIVORT
187 CASTANEA SATIVA more 440 21 1985 2 CHATEAU DE TRAZEGNIES
203 QUERCUS PALUSTRIS more 360 10 1985 2 CHATEAU D ENGHIEN
271 CHAMAECYPARIS LAWSONIANA ELLWOODII more 0 6 1985 4 CHATEAU DE JOLIMONT
330 TILIA PLATYPHYLLOS more 470 20 1985 4 CIMETIERE DE MEAN
346 AILANTHUS ALTISSIMA more 305 21 1985 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
368 ARAUCARIA ARAUCANA more 113 10 1985 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
385 CASTANEA SATIVA more 376 23 1985 4 CHATEAU DE FLAWINNE
404 ACER CAPPADOCICUM LOBELII more 343 20 1985 4
1466 QUERCUS ROSACEA more 320 0 1985 4 CHATEAU DE VINALMONT
2475 FAGUS SYLVATICA PURPUREA more 527 38 1985 4 CHATEAU DE LOUVIGNIES
115 CRATAEGUS LAEVIGATA more 252 16 1985 2 CHATEAU DU CHENOY
188 ACER SACCHARINUM more 360 27 1985 4 CHATEAU DE TRAZEGNIES
204 FRAXINUS PENNSYLVANICA more 198 30 1985 4 CHATEAU D ENGHIEN
220 TILIA PLATYPHYLLOS more 318 32 1985 4 CHATEAU DU ROEULX

Pages

(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)

Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.